Home / Thủ Tục & Hỗ Trợ / Chuyển địa điểm dịch vụ FPT

Chuyển địa điểm dịch vụ FPT


 

Điều kiện áp dụng chuyển địa điểm dịch vụ FPT

  • Tại một thời điểm khách hàng chỉ được áp dụng một chương trình khuyến mại, số tiền khuyến mại được trừ vào cước sử dụng hàng tháng
  • Khách hàng phải thanh toán cước đến thời điểm đăng ký chuyển đổi mạng fpt
  •  Không áp dụng chuyển gói dịch vụ sang các gói dịch vụ đã ngưng cung cấp tại thời điểm hiện hành hoặc các gói dịch vụ không cho áp dụng tại từng khu vực
  •  Không áp dụng chuyển địa điểm mạng fpt khác tỉnh, thành phố
  • Thay đổi đồng thời 2 nội dung trở lên PL3: Áp dụng một mức phí cao nhất trong các nội dung thay đổi.
  •  Các loại phí chuyển đổi chưa bao gồm 10% VAT
  • Trong các trường hợp lý do bất khả kháng về hạ tầng mà FPT Telecom không thể cung cấp dịch vụ, khách hàng sẽ được xử lý chuyển đổi sang các dịch vụ phù hợp hoàn toàn miễn phí.

Giấy tờ và chi phí 

  • Khách hàng cần chuẩn bị giấy CMND Photo của chủ hợp đồng
  • Chi phí chuyển địa điểm 1 lần là : 250,000đ

Lưu ý: Các khoản tiền khuyến mại đã được khấu trừ vào cước phí hàng tháng được quy đổi thành tiền bồi thường nếu khách hàng vi phạm cam kết sử dụng.